LAPSE ARENGUMAPP JA ARENGUVESTLUSED LASTEAIAS. LASTEVANEMATE PEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE


Koolituse läbinud õpetaja oskab koostada lapse arengumappi, läbi viia arenguvestlusi ning vajadusel nõustada lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes.

ASUKOHT: Tallinn, Narva mnt. 51, 10120, Metodisti kiriku avaras seminariruumis. (Tallinna Ülikooli kõrval)


Kuupäev: 04.02.2022. Kell 10.00-14.30

Sihtgrupp:  Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja jälgivad last igapäeva õppeprotsessis ja muudes tegevustes.


Lähemalt õppekavaga saate tutvuda SIIN


Teemad:

• Lapse arengumapp ja selle koostamine;


• arenguvestluse ettevalmistamine, läbiviimine;


• arenguvestluste läbiviimise erinevad võimalused;


• arenguvestluse järeldused, kokkulepped ja kokkuvõtte koostamine;


• pedagoogilise nõustamise olemus;


• lasteaiaõpetajate nõustamisalaste oskuste käsitlus;


• pedagoogilise nõustamise kvaliteeti mõjutavad tegurid;


• võimalikud raskused ja vead nõustamistegevuses

Võimalus registreerida
SIIN 

HIND: 88.00€ Hinna sees on koolitusmaterjalid, lõunasöök.

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%

Koolitaja, Külli Mõtsla, MA(alushariduse pedagoog-nõustaja). Koolitanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris tudengeid ja täiendkoolitusel õppijaid.  Sirje Almanni koosatud raamatu „Portfoolio lapse arenguloost“ kaasautor. Alushariduse vanempedagoog, mentor. Hetkel täiendab oma teadmisi mänguteraapia valdkonnas, et omada mänguterapeudi kutset.