ÕPETAJA ABIDE JA ASSISTENTIDE KOOLITUS. 

Õpetaja abi - oluline inimene lapse kasvukeskkonnas. 

(moodulkoolitus 4 päeva)

HIND: 250.00€ Neli õppepäeva; 

Kuupäevad: 04.03; 11.03; 18.03 ja 24.03.22

Kell 10.00-14.30.

Hinna sees koolitusmaterjalid, kodutööde tagasisidestamine zoomi keskkonnas ja lõunasöök.

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%

ASUKOHT: Tallinn, Narva mnt. 51, 10120, Metodisti kirikus avaras seminariruumis. (Tallinna Ülikooli kõrval)Õppekava  ÕPETAJA ABIDE JA ASSISTENTIDE KOOLITUS

TEEMAD:

Lapse arengu toetamine:

 • Mängu mõju lapse arengule;
 • mängu ja tegevuste juhendamine;
 • praktiline loovtegevus;
 • õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõimimine, lapse keele ja kõne arengu toetamine;
 • mängude ja tegevuste planeerimine ruumis ning õues lähtudes lapse arengust, vajadustest ja individuaalsusest.

Lapse kasvukeskkonna loomine

 • Turvaline ja mänguline kasvukeskkond ning selle mõju lapse arengule
 • Täiskasvanu ja lapse vaheline suhtlemine

Eelkooliealiste laste hirmud ja nendega toimetulek.

 • Milliseid hirme lapsed kogevad?
 • Kust saavad laste hirmud alguse?
 • Kuidas laste hirmudega toime tulla?

Lapse sotisaalsete – ja enesekohaste oskuste kujunemine. Laste käitumisprobleemid.

 • Emotsioonide tajumine ja väljendamine;
 • eneseteadvus ja mina areng;
 • koostöö- ja prosotsiaalsed oskused;
 • reeglite järgimine;
 • kuidas arendada enesekohaseid oskusi?
 • Mis on käitumisraskus? Mis on erivajadus?
 • Mis põhjustab käitumisraskust? Varajane märkamine.
 • Praktilisi võtteid/näiteid laste käitumisprobleemidega toime tulemiseks ning lapse individuaalseks toetamiseks (kuidas aidata

Meeskonnatöö – õpetaja abi roll meeskonna liikmena.

 • Eduka meeskonna koostöö eeldused.
 • Eetiliste tõekspidamiste põhiväärtused.
 • Rühmameeskond – laps, lapsevanemad ja kolleegid.
 • Kutse-eetika

Õpetaja abi roll laste loov – ja rollimängude juhendajana.

 • Loov- ja rollimängud
 • Loovtegevuste juhendamine

Enesehoid

Loovteraapiline tegevus - „Suhe iseendaga on üks olulisemaid suhteid elus!“ Läbi liikumise, käelise ja kunstilise tegevuse äratame oma meeled ja toidame vaimu, avastame enda tugevusi ja ressursse. Uurime, mis tekitab hea tunde ja aitab seda hoida.


Võimalus Registreerida SIIN 
Huvi OÜ koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitajad

Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja) ja Tallinna Ülikooli visuaalkunstiteraapia eriala magistrant.

Külli Mõtsla, haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog – nõustaja). Hetkel täiendab oma teadmisi mänguteraapia alal, et edaspidi omada mänguterapeudi kutset.

Jelena Sepp, haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja). Omab täiskasvanute koolitajate kutsetunnistust.

Koolitajate pädevused ja kompetentsid

Huvi OÜ koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner