Huvi OÜ Täienduskoolitusasutus pakub koolitusi lasteaia- ja kooliõpetajatele, lapsevanematele, logopeedidele, raamatukogutöötajatele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.

OÜ Huvi  kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi. Õppeasutuse EHISe ID: 8332.

Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.

Tere tulemast!