Huvi OÜ Täienduskoolitusasutus pakub koolitusi lasteaia- ja kooliõpetajatele, lapsevanematele, logopeedidele, raamatukogutöötajatele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.

OÜ Huvi  kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi. Õppeasutuse EHISe ID: 8332.

Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.

Tere tulemast!