Kuidas koostada lasteaiaõpetaja kutseportfooliot?

Asukoht: 22.11.2023. Kell 14:00-16:15 Veebiseminar
Koolituse maht:
3 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus:
 30.00€
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, assistendid.
Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Õppesisu: 
  • õpetajakutse ja selle sisu ning vajalikkus;
  • taotlemisega seotud info ja selle leidmine;
  • miks üldse õpetajal on kutset vaja?
  • õpetajakutse tasemed;
  • õpetaja portfoolio, kui professionaalse arengu abivahend;
  • õpetajakutse e-portfoolio pädevuste järgne koostamine;
  • mis võiks tagada ühe portfoolio edukuse?
  • näidis e-portfoolioga tutvumine.

Vaata koolituskava SIIN
Registreeru koolitusele SIIN!

Koolitaja 
Kristiina Vaikmetsal on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning eripedagoog-nõustaja magistrikraadid Tallinna Ülikoolist. Lisaks on omandanud lisaerialana informaatikaõpetaja oskused Tartu Ülikoolist. Samuti on läbinud Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ juures mentorikoolituse, kuidas alustavaid õpetajaid jõustada ja juhendab regulaarselt paari õpetajat aastas.  On üle viie aasta olnud kutsehindaja Õpetajate Liidu juures ning teinud koostööd kutse andmisel TÜ ja TLÜ-ga. Omab  meisterõpetaja kutset ning seega on olemas kogemus mõlemalt poolt seoses kutse andmise protsessiga.
On koolitanud Tartu Ülikoolis täiendkoolitusel osalejaid aktiivse ainetunni teemadel ja Tallinna Ülikoolis digivahendite kasutamise võimaluste kohta. Igapäevaselt töötab Tallinna Heleni Koolis sotsiaalainete ja informaatika õpetajana. Südamelähedased teemad on eripedagoogika, digi ja aktiivsed õppemeetodid.