KUIDAS ÕPETAJANA EFEKTIIVSEMALT TÖÖTADA?

Asukoht: 31.10.2023. Kell:  14:00-15:30 Veebiseminar. 
Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 25.00€
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, assistendid.
Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Õppesisu: 
  • ajaplaneerimine;
  • meetodid ja tegevused, mis võimaldavad efektiivsemalt õpetada ning õppetegevusi ette valmistada.
  • viisid, kuidas asju enda rühmaruumis/klassiruumis paremini süstematiseerida.
  • meetodite ja materjalide digitaalse hoiustamise võimalusi.

Vaata koolituskava SIIN

Registreeru koolitusele SIIN!

Koolitaja 
Kristiina Vaikmetsal on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning eripedagoog-nõustaja magistrikraadid Tallinna Ülikoolist. Lisaks on omandanud lisaerialana informaatikaõpetaja oskused Tartu Ülikoolist. Samuti on läbinud Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ juures mentorikoolituse, kuidas alustavaid õpetajaid jõustada ja juhendab regulaarselt paari õpetajat aastas. On koolitanud Tartu Ülikoolis täiendkoolitusel osalejaid aktiivse ainetunni teemadel ja Tallinna Ülikoolis digivahendite kasutamise võimaluste kohta. Igapäevaselt töötab Tallinna Heleni Koolis sotsiaalainete ja informaatika õpetajana. Südamelähedased teemad on eripedagoogika, digi ja aktiivsed õppemeetodid.