LIIKUMA KUTSUVAD TEGEVUSED LASTEAIAS

Asukoht: 14.11.2023 14:00-15:30  Veebiseminar
Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 25.00€
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õpetajaabid, assistendid.
Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Õppesisu:
Aktiivsete õppemängude ja tegevuse tutvustus.
Vaata koolituskava SIIT
Registreeru koolitusele SIIN

Koolitaja 
Kristiina Vaikmetsal on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning eripedagoog-nõustaja magistrikraadid Tallinna Ülikoolist. Lisaks on omandanud lisaerialana informaatikaõpetaja oskused Tartu Ülikoolist. Samuti on läbinud Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ juures mentorikoolituse, kuidas alustavaid õpetajaid jõustada ja juhendab regulaarselt paari õpetajat aastas. On koolitanud Tartu Ülikoolis täiendkoolitusel osalejaid aktiivse ainetunni teemadel ja Tallinna Ülikoolis digivahendite kasutamise võimaluste kohta. Igapäevaselt töötab Tallinna Heleni Koolis sotsiaalainete ja informaatika õpetajana. Südamelähedased teemad on eripedagoogika, digi ja aktiivsed õppemeetodid.