„VABA JA LOOV!“ Inspiratsioonikoolitus 3-6 aastaste laste loovuse toetamiseks.


Kokkuvõttev lühikirjeldus: Õpetaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas läbi viia loovtegevusi, mis pakuvad rõõmu ja toetavad eelkooliealise lapse sensoorset arengut.
Asukoht:  Narva mnt 51, 10120 Tallinn, koolitusruumis.
Toimumise aeg:
 17.11.2023. Kell 10:00 - 15:00.
Maht:
6 akad. tundi
Koolituse maksumus:
88.00€
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õpetajaabid, assistendid.
Oodatud on kõik, kes antud teema vastu huvi tunnevad.
Õppesisu:
  • Eelkooliealise lapse sensoorset arengut toetavad tegevused.
  • Loovtegevustega täidetud lasteaiapäev. Planeerimine, lõimimine ja tegevuste läbiviimine.
  • Kolm päeva ja üks särav kunstitöö. Erinevate tehnikate ühendamine.
  • Lapse loomeprotsessi juhendamine. Lapse usaldamine.
  • Kuiv ja märg, kõva ja pehme. Palju põnevaid tehnikaid.

·       Pintslist taignarullini. Traditsioonilised ja uudsed töövahendid.

Koolituse kokkuvõtte, tagasiside, lõpetamine

Vaata koolituskava
SIIN 
Registreeru koolitusele
SIIN

Koolitaja Piret Kukk
Mul on 25 aastat töökogemust alushariduse põllul, neist 14 aastat Hea Alguse
metoodika rakendades. Hetkel töötan eripedagoogina üldhariduskoolis.
2012 aastal panin kaante vahele oma töökogemust kõige väiksemate lastega – “Linnupojad ümber puu. Arendavate tegevusi sõimelastele. “ Teine raamat “Käed aitavad kõnelda“, mis ilmus aastal 2014, koondab mitmesuguseid mänge meelte ja tajude arendamiseks.
Koolitaja kogemust on kogunenud üle kahekümneviie aasta.
Haridus:
Tallinna Ülikool, eelkoolipedagoogika ja psühholoogia, 1992.a.
Tallinna Ülikool, eripedagoog-nõustaja, haridusteaduste magister, 2006.a.
Omandamisel on loovterapeudi eriala.