TELLI PÕNEV JA PRAKTILINE KOOLITUS!

 

Pakume kontaktõpet teie kollektiivile.

Koolitus kestab 4ak.t / saab mahutada lõunasele ajale.

Koolitusi viib läbi PIRET KUKK  haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja)


TEEMADE VALIK!

Lühikoolituste sari „Mänguline matemaatika“

Mänguline matemaatika sõimerühmas /4ak.t

Mänguline matemaatika 3-5-aastastega  /4ak.t

Mänguline matemaatika koolieelikutega  /4ak.t


Lühikoolituste sari „Õpime õues ja toas“

Õpime õues ja toas: neli elementi - maa, tuli, vesi, õhk.  /4ak.t

Paljud meie kõige ilusamad lapsepõlvemälestused on seotud nelja elemendiga, maa, vee, õhu ja tulega. Usume, et mängulised kogemused nelja elemendiga on lapse sensoorseks arenguks hädavajalikud. Koolitus annab ülevaate kuidas pakkuda eelkooliealistele lastele võimalusi kogeda nelja elementi kõigi meeltega. Koolituselt saab kaasa tegevusvihiku „Neli elementi – maa, tuli, vesi, õhk“.

Õpime õues ja toas: valgus ja vari.  /4ak.t

Põnevaid praktilisi uurimistegevusi 3-6-aastastele lastele valguse ja varjuga. Koolituselt saab kaasa tegevusvihiku „Valgus ja vari“.

 Õpime õues ja toas: helide maailm.  /4ak.t

Helid on kõikjal meie ümber. Põnevad praktilised uurimistegevused 3-6-aastastele lastele ümbritsevate helide maailma uurimiseks. Koolituselt saab kaasa tegevusvihiku „Helide uurimine“.

Lühikoolituste sari „Käed aitavad kõnelda“

Käed aitavad kõnelda: voltimislood 3-6-aastaste lastega.  /4ak.t 

Voltimine arendab peenmotoorikat, millel on suur positiivne mõju kõne arengule. Voltimise juurde räägitud lugu aitab koondada tähelepanu ja hõlbustab voltimisjuhistest arusaamist. Lühikoolitust viib läbi raamatu „Käed aitavad kõnelda“ autor Piret Kukk.

Käed aitavad kõneleda: joonistamismängud 3-6-aastaste lastega.  /4ak.t

Joonistamismängus joonistatakse jutu saatel lihtsaid kujundeid ja jooni, mis illustreerivad loo kulgu. Lõpus moodustub nendest üllatustegelane. Mängud arendavad silma ja käe koostööd ja neid saab kasutada ka kirja eelharjutustena. Lühikoolitust viib läbi raamatu „Käed aitavad kõnelda“ autor Piret Kukk.

Lapse kõne areng ema - ja võõrkeelena.  /4ak.t

Koolituse läbinud õpetaja teab:

·       kuidas motiveerida last, kes üldse keelest aru ei saa;

·       kuidas kaasata last tegevustesse;

·       kuidas motiveerida/julgustada tagasihoidlikke lapsi hommikuringis suhtlema;

·       mis on väärtustav õpikeskkond;

·       kuidas päeva planeerida: lahendused, võimalused, lõimimine.

Lisaks pakume veel:

•         Laste sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemine. Laste käitumisprobleemid.  /4ak.t

•         Õpime ja areneme käsikäes. Töö eripära liitrühmas.  /4ak.t

•         Rõõmu pakkuv hommikuring.  /4ak.t